Услуги

Услугите които предлагаме в Марилена-Консулт ЕООД са с високо качество и с грижа към клиента и бизнеса му.
Доверете ми се, на мен и на моя екип и оставете бизнеса си в нашите ръце.

Услуги

Какво предлагаме ние

Image by Cytonn Photography
Регистрация на фирми
it-bg-full-1536x641
СЧЕТОВОДСТВО ТРЗ и човешки ресурси
Image by Dell
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Image by Surface (1)
Отчитане на проекти
Image by Surface
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Financial accountant planner meeting business consultation intro
Данъчно-правни консултации
 • Текуща счетоводна отчетност, консултации при възникнали счетоводни, данъчни, юридически и технически въпроси
 • Аналитично водене на счетоводни сметки с цел отчетност за целите на различни финансиращи програми и проекти
 • Автоматично осчетоводяване на банкови извлечения и данъчни документи
 • Пълно ТРЗ обслужване, издаване на служебни бележки, справки личен състав, подаване на болнични листи
 • Бърза регистрация по ЗДДС
 • Електронно съхранение на трудови досиета и постоянен достъп
 • Текущо изготвяне на междинни отчети при необходимост
 • Представителство пред банкови, данъчни и други институции
 • Изготвяне и предоставяне на статистически отчети според изискуемите формуляри на Националния статистически институт и НАП
 • Данъчни консултации
 • Изготвяне на справки декларации по ЗДДС, ЗКПО и други
 • Изготвяне на годишни отчети и счетоводно годишно приключване-включено в абонаментната услуга
 • Изготвяне на амортизационен план
 • Анализ на приходи, разходи и съставяне на счетоводна политика
 • Изготвяне на платежни нареждания, изчисляване на текущия финансов резултат, касови наличности и начините за регулирането им.