За нас

Марилена-Консулт ЕООД

СЧЕТОВОДСТВО-наука, възникнала на границата между математиката и черната магия

Честите промени в законите в България предполагат много четене, но и много аналитична мисъл. Всяка дейност има своите специфики в отчитането, ето защо поемането на счетоводното обслужване става след детайлен разговор с управителя/собственика на дружеството:

  • уточняваме подробно идеите за развитие на дейността;
  • финансовото състояние на дружеството към момента;
  • счетоводна и данъчна консултация според представените характеристики и специфики с цел оптимизиране на разходите;
  • възможности и желание за финансиране на дейността чрез различни кредитни линии от финансови институции или финансиране по действащи програми на Европейския съюз, възможност за обсъждане на шансовете за кандидатстване по действащи европрограми, касаещи дейността и развитието на човешките ресурси с опитен консултант и съответно междинно и окончателно счетоводно отчитане на осъществени проекти.

Ръководство

С оглед на уточнените детайли и желание за партньорство, следва:

  • цялостно счетоводно и ТРЗ обслужване;
  • консултации по телефон, онлайн или присъствено при необходимост;
  • изготвяне на отчети за междинно и годишно счетоводно приключване спрямо уточнените специфики, характерни особености и не на последно място – идеи и намерения на управителя;
  • изготвяне на финансови анализи според предоставената информация.

Повече за Велислава Илчева

Mоята мисия е Вашето финансово спокойствие
Аз съм Велислава Илчева и от 1996 г. се занимавам със счетоводство и финанси във всякакви сфери на дейност. Колкото и скучно да изглежда счетоводството, то се превърна в моя страст с годините, търсейки интересната страна на тази наука – творческия подход и аналитичност. Моята мечта беше да реализирам свой бизнес в тази насока и да го ръководя така, както съм си представяла, че един счетоводител и финансист трябва работи, за да бъде полезен на работодателя, а и на самия себе си, именно за това ръководя лично бизнеса си и изграждам здрави и благоприятни отношения с клиентите си.

Подходът към всеки клиент е индивидуален и това не е просто тривиална реклама – срещите с всеки клиент са ежеседмични, при необходимост и по-чести – присъствено или онлайн, под формата на: приятелска среща-беседа-по възникнали казуси, притеснения, намерения, постижения и съответно предложения за решения и възможности.
Ако имате дерзания относно възникнали финансово-счетоводни казуси, желание и намерение за собствен бизнес и регистрация на фирма или развитието на съществуващ такъв, нова предприемаческа идея, неудовлетвореност от предишно обслужване – дошли сте на правилното място – заедно ще достигнем до подходящите решения.
Работя в партньорство с адвокат, който е специализирал в областта на търговското, дружествено и договорно право, в това число учредяване на всички видове търговски дружества, включително и юридически лица с нестопанска цел, и промени в тях, преобразуване, търговски сделки и събиране на вземания.
Моята философия е да съдействам за извличане на максимални ползи от бизнес начинанията с възможности за минимална данъчно-осигурителна тежест.

Имате въпроси?

Свържете се с нас