Услуги от Марилена-Консулт ЕООД

Отчитане на проекти
Image by Surface (1)

В дейността на предприятията все повече се наложи практиката да се кандидатства за средства по програми и фондове на ЕС, като се подготвят форми за участие в обявени позиции. Тези средства се третират като получени безвъзмездни средства с цел придобиване на дълготрайни материални активи или покриване на разходи за текущата дейност. Всички условия са уточнени в договора за ползване на предоставяните средства по европейски фондове.

Счетоводното отчитане на финансиранията по програми от ЕС се организира от бенефициента /ползвателя на средствата/ и е определящ фактор за безпроблемното изпълнение на договора.

Марилена Консулт притежава добър опит и е лоялен партньор в отчитането на финансиране от фондове и програми, отнасянето на приходи и разходи в различните периоди, съпоставянето им и изготвянето на отчетни счетоводни справки съгласно счетоводните стандарти.

Онлайн консултации по счетоводни казуси се извършват след заплащане – 50 лв. За повече информация се свържете с нас

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *

Услуги

Виж още

Image by Cytonn Photography
Регистрация на фирми
it-bg-full-1536x641
СЧЕТОВОДСТВО ТРЗ и човешки ресурси
Image by Dell
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Image by Surface
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Financial accountant planner meeting business consultation intro
Данъчно-правни консултации